Integrationsrådet i Ringsted på Natteravnetur

Integrationsrådet i Ringsted på Natteravnetur

29-07-2015
Integrationsrådet i Ringsted besøgte fredag den 19. juni 2015 kl. 23.00 Natteravnene i Ringsted. Formålet var at få en fornemmelse af de unge ude i nattelivet via Natteravnenes øjne. Integrationsrådet deltog på de ordinære Natteravneture denne nat, hvor der var 3 hold på gaden, hver bestående af hver 2 erfarne Natteravne og et medlem af Integrationsrådet. Integrationsrådets medlemmer fik på denne måde den samme kontakt til de unge i Nattelivet, som Natteravnene har på Natteravneturene.

Formanden for Natteravnene i Ringsted Leif Marstrand udtalte efter Integrationsrådets besøg bl.a.: "Det var et rigtig godt besøg og nyttige drøftelser, vi havde med Integrationsrådet. Det er vigtigt, at kommunale råd og udvalg som bl.a. Integrationsrådet kommer ud i de foreninger, der arbejder med de samme eller beslægtede udfordringer. Det giver kontakter og et netværk på tværs, der er til stor nytte i det daglige arbejde med de unge i kommunen. Det er en god måde at dele viden og opbygge samarbejder imellem de frivillige og kommunen, og så kan det forhåbentlig også være med til at skaffe flere frivillige Natteravne med anden etnisk herkomst."

Formanden for Integrationsrådet Line Lynnerup, der også er byrådsmedlem (V), udtalte efter besøget hos Natteravnene bl.a.: "Vi fik talt om en række forhold, der optager både Integrationsrådet og Natteravnene. Vi fik en fantastisk god og positiv kontakt til de unge i nattelivet, og mange af dem kom hen og talte med os. Det var tydeligt, at de unge kendte Natteravnene og viste høflig respekt, og mange kom og også hen for at fortælle, at de satte pris på deres indsats ... og så ville de også gerne have et tyggegummi. Natteravnene nyder også flot opbakning fra nattens erhvervsliv, og det er ikke sjældent, at de bliver budt på en gratis kop kaffe eller en burger til hånden på deres gåture. Det er dejligt at se, at man også fra erhvervslivets side bakker godt op om vores Natteravne i Ringsted. Det var sjovt, hyggeligt og givende at gå med Natteravnene, og vi vil også fremover følge Natteravnene for at bakke op om deres virke i Ringsted. Vi vil helt bestemt stile imod et godt gensidigt samarbejde imellem Integrationsrådet og Natteravnene.”

På billedet ses:
På billedet ses fra venstre Janne Frederiksen (Natteravn), Inge Damsgaard Hansen (Natteravn), Line Lynnerup (formand for Integrationsrådet og byrådsmedlem V) og Shadi Wahid (Integrationsrådet og RUF), i mellemste række fra venstre Benny Schmidt (Natteravn), Bent Emil Hansen (Natteravn), Inger Astrup (Natteravn) og Anders Weber (Integrationsrådet og byrådsmedlem DF), og i bagerste række fra venstre Søren Hansen (Natteravn) og Jørgen Gabe (Natteravn). Ella Svensson (Natteravn) var gået, da billedet blev taget. Foto: Leif Marstrand.